Till vilket arrangemang Transport/Transfer?

Transport = Hur tar jag mig till området?
Transfer = Hur tar jag mig till start?