Snabbnavigering

Obligatorisk utrsutning

Följande utrustning är till för deltagarnas säkerhet och är därför obligatorisk att medföra under hela tävlingen i Lundhags Öppet Fjäll. Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

Erhålles inför tävlingen

X