Distans

5 km

Datum

2021-08-03

Startposition

Åre torg

Höjdmeter

1000 m

Starttid

-

-

Målposition

Åreskutans topp

PM för PP VerticalK:

Läs mer på loppets egna hemsida:

Banbeskrivning

Karta Vertical K

Partners