PM för helg 1, 31:a juli, (Salomon 27K & Ottsjö 12K):

Distans

27 km

Datum

2021-07-31

Startposition

Trillevallen

ITRA International Trail Running Association

1 p

Höjdmeter

1150 m

Starttid

09:00

09:00

Målposition

Ottsjö

Ett av Sveriges vackraste lopp, Salomon 27K, får en omvänd bansträckning fr.o.m. 2021.

Samma led men med helt nya vyer.

Salomon 27K tar deltagaren från starten i Trillevallen över tre fjäll, Välliste, Grofjället och Hållfjället, till det nya målområdet i Ottsjö.

Salomon 27K är del av:

Banbeskrivning

OBS alla bansträckningar är endast preliminära fram tills dess att slutliga beslut inkommit från Länsstyrelsen samt privata markägare.

Karta Salomon 27K

Vätska & mat

Varje deltagare ska vara självförsörjande under loppet, det vill säga bära med sig sin egen vätska eller fylla på i vattendrag. Egen langning är inte nödvändigt men tillåtet vid de tre mat/drickastationerna, dock inte utefter banan.

Sportdrycken är Umara 2:1 citron och blandas 120g/l.

På följande ställen finns vätske- och matstationer:

Starten är förlagd till Trillevallen, här finns tillgång till toaletter och vatten.
Lämpligast är att parkera på stora parkeringen vid Ripan och sedan ta Fjälltransfern efter målgång tillbaka till bilen för er som anländer med eget fordon.

Vindskyddet Skavhugget 7 km

Vindskyddet Tobaksdalen 15.5 km

Hållvallen 20.5 km

Mål Ottsjö 27 km

Regler

Allmänna regler

 • Allt “skräp” i form av papper, flaskor m.m. skall tas med till nästa station eller målgång.
 • Vid ev. olycka/sjukdomsfall är Du som tävlande skyldig att på bästa möjliga vis bistå den/de skadade/sjuka.
 • Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll.
 • Support är inte nödvändigt men tillåtet vid de officiella mat/drickastationerna, dock inte utefter banan.
 • Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara väl förberedda. Arrangemanget har en säkerhetsorganisation för att minimera tiden för att evakuera en allvarligt skadad deltagare. Men väder- och terrängförhållanden kan påverka tiden, varför den obligatoriska utrustningen är viktig att medföra.

Obligatorisk utrustning

Utrustning är till för deltagarnas säkerhet och skall därför medföras med under hela loppet.

 • Ryggsäck eller midjeväska
 • 1:a förband
 • Kompass (magnetisk)
 • Vindtät jacka
 • Extra långarmad underställströja
 • Behållare för minst 1/2 liter vätska
 • Visselpipa
 • Mössa & vantar
 • Vindtäta byxor*
 • Nummerlappar (Fås av arrangör)
 • Karta (Fås av arrangör)
 • Tidtagningschip (Fås av arrangör)

 

Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

* Kan strykas vid bra väder, detta meddelas kl 14:00 dagen innan loppet.
 

Partners