Distans

8 km

Datum

2021-07-31

till

2021-08-05

&

2021-08-05

Startposition

Ottsjö

Höjdmeter

200 m

Starttid

21:30

21:30

Målposition

Ottsjö

The course is on the same beautiful course in Ottsjö as last year. The course is open with a open start time from Friday 30 July until Thursday evening. On Thursday evening there will be a race with mass start (or start waves).

All participant that have participate in eihter the race och open start time will have a ticket in the draw for the car.

Banbeskrivning

OBS alla bansträckningar är endast preliminära fram tills dess att slutliga beslut inkommit från Länsstyrelsen samt privata markägare.

Partners