fbpx
Snabbnavigering

Obligatorisk utrustning

Utrustning är till för deltagarnas säkerhet och skall därför medföras med under hela loppet.

Erhålles inför tävlingen

Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

 

X