Snabbnavigering

Obligatorisk utrustning

Följande utrustning är till för deltagarnas säkerhet och är därför obligatorisk att medföra under hela tävlingen i loppen KIA Fjällmaraton, Öppet Fjäll, Salomon 27K, Välliste Runt respektive Kvartsmaraton. Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

 

Erhålles inför tävlingen

Duoklassen, KIA Fjällmaraton

Eftersom deltagarna tävlar som ett lag får utrustningen fördelas inom laget. Antingen genom att båda har ryggsäck/midjeväska där packningen fördelats efter inbördes styrka, alternativt att bara ena löparen har ryggsäck innehållande all utrustning.

Följande utrustning är till för deltagarnas säkerhet och är därför obligatorisk att bäras med under hela loppet. Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

Laget skall ha med sig

Erhålles inför tävlingen

En lagmedlem får inte lämna sin partner utefter banan och fortsätta själv. Om ena lagdelen väljer att avbryta vid en av stationerna och detta meddelas till funktionärer får den andre löparen fortsätta. Obligatorisk utrustning motsvarande sololöpare måste då medföras.

X