ANMÄLAN

ANMÄLAN

Öppet Fjäll

KIA Fjällmaraton Årefjällen

Salomon 27K
30 jul 2022
Ottsjö 12K
30 jul & 6 aug 2022
Ottsjö 8K
4 aug 2022
Ottsjö 12K
30 jul & 6 aug 2022

Valfri dag

Anmälan öppnar när lederna torkat upp efter vintern.

Fjällmaraton Bydalsfjällen

Mer info kommer...

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande

 • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Anmälningsavgift återbetalas inte.
  (För att få tillbaka anmälningsavgift vid sjukdom, skada, graviditet etc. Rekommenderas att teckna en försäkring. Tex Startklar.)
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Det är inte tillåtet att deltaga i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer på sidan: Överlåtelse av startplats.
 • Vid inställt eller avbrutet lopp som beror på väderförhållanden som utgör risk för att köra arrangemanget, så kommer inte anmälningsavgiften att återbetalas.
 • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat, jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar av loppens utformning och innehåll inklusive ändring av dag.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna administrera din anmälan samt hantera ditt resultat.

Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i vilka du förekommer kan komma att publiceras på internet och i tidningar.

Ditt resultat inklusive namn, födelsedag, nationalitet, klubbtillhörighet kan komma att delas till andra organisationer som har statistik, ranking eller poängsystem såsom ITRA, DUV och UTMB. 

Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Fjällmaraton till dig som deltagare.

Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet, eller används i andra publika sammanhang.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@fjallmaraton.se.