Hoppa till innehåll

ANMÄLAN

ANMÄLAN

VINTER

Anmälan har ej öppnat
Anmälan har ej öppnat
Anmälan har ej öppnat

Fjällmaraton Gastronomi

Gastronomi 27K 28 jun & 29 jun 2025
Gastronomi 42K 28 jun & 29 jun 2025

Kia Fjällmaraton Årefjällen

Salomon 27K 28 jul 2024
Ottsjö 12K 28 jul & 3 aug 2024
Fjällmaraton 100K 1 aug 2024
Ottsjö 8K 1 aug 2024
AGO Sprinten 1 aug 2024
Ottsjö 12K 28 jul & 3 aug 2024

NATT

Fjällmaraton Natt 24 aug 2024

Valfri dag

Anmälan till valfri dag öppnar först när lederna öppnas, vilket brukar ske runt midsommar.

Fjällmaraton Bydalsfjällen

Pausat tills vidare

Anmälningsvillkor

Din anmälan och ditt deltagande

 • Din anmälan är bindande. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang.
  Anmälningsavgift återbetalas inte.
  (För att få tillbaka anmälningsavgift vid sjukdom, skada, graviditet etc.
  Rekommenderas att teckna en försäkringen Startklar som finns som tillval vid
  anmälan.)
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Det är inte tillåtet att delta i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Du har möjlighet att sälja din startplats. Läs mer på sidan: Överlåtelse av startplats.
 • Vid avbrutet eller inställt lopp p.g.a. väderförhållanden som utgör risk eller fara för
  deltagarnas säkerhet, så kommer inte anmälningsavgiften att återbetalas.
 • Force majeure: Vid inställt lopp som beror på förhållanden utanför vår kontroll, såsom
  brand, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt, krig, terroristattentat,
  jordbävning, myndighetsbeslut, smittspridning av virus eller andra sjukdomar, eller
  andra liknande händelser, återbetalas inte anmälningsavgiften.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att göra justeringar av loppens utformning och
  innehåll inklusive ändring av dag.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att av hälso- och säkerhetsskäl hindra deltagare från
  att fortsätta sitt deltagande under pågående lopp.
 • Vid ev. borttappat tidtagningschip är deltagaren skyldig att ersätta
  tidtagningsleverantören med ett nytt (500:-)

Personuppgifter

 • Vi använder dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR för att kunna
  administrera din anmälan samt hantera ditt resultat.
 • Dina personuppgifter så som namn, hemort, resultat, fotografier och tv-inspelningar i
  vilka du förekommer kan komma att publiceras på internet och i tidningar samt annat
  tryckt PR-material
 • Ditt resultat inklusive namn, födelsedag, nationalitet, klubbtillhörighet kan komma att
  delas till andra organisationer som har statistik, ranking eller poängsystem såsom
  Spartan, ITRA, DUV och UTMB.
 • Personuppgifterna kommer att behandlas genom riktade utskick från Fjällmaraton till
  dig som deltagare.
 • Ditt namn och startnummer kan också komma att användas i andra publika
  sammanhang.
 • Du har rätt att begära att ditt namn inte publiceras i start- och resultatlistor på internet,
  eller används i andra publika sammanhang.
 • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.
 • Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@fjallmaraton.se.