Snabbnavigering

Obligatorisk utrustning

Följande utrustning är till för deltagarnas säkerhet och är därför obligatorisk att bäras med under hela loppet. Slumpvisa kontroller kommer att ske efter målgång. Avsaknad av utrustning bestraffas med tidstillägg, 15 min/sak.

All utrustning går att köpa på fjellpuls.se

Erhålles inför tävlingen